نوع اسپرسوساز
مدت زمان ارسال
سیستم کاپوچینوساز
حالت آماده به کار
تنظیم میزان غلظت قهوه
قابلیت تولید کف شیر
نوشیدنی های قابل تهیه
توضیحات شاخه ی جدید
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید