فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}}: {{ filter.value}}
دسته بندی نتایج
مشاهده همه دسته بندی ها
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسپرسوساز نسپرسو سیتیزمیلک Citiz and Milk
  اسپرسوساز نسپرسو سیتیزمیلک Citiz and Milk
  ۸,۷۰۰,۰۰۰
  ۷%
  ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • سیستم کاپوچینوساز : دارد
  • حالت اماده به کار : دارد
  • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
  • قابلیت تولید کف شیر : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسپرسو ساز نسپرسو اسنزا مینی دلونگی Essenza Mini Delonghi
  اسپرسو ساز نسپرسو اسنزا مینی دلونگی Essenza Mini Delonghi
  ۳,۹۸۰,۰۰۰
  ۶%
  ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
  • حالت اماده به کار : دارد
  • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
  • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسپرسوساز نسپرسو گرن لاتیسیما Gran Lattissima
  اسپرسوساز نسپرسو گرن لاتیسیما Gran Lattissima
  ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
  ۸%
  ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • سیستم کاپوچینوساز : دارد
  • حالت اماده به کار : دارد
  • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
  • قابلیت تولید کف شیر : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اسپرسوساز نسپرسو مدل Essenza mini limited edition
  اسپرسوساز نسپرسو مدل Essenza mini limited edition
   ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی ها
   • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
   • حالت اماده به کار : دارد
   • تنظیم میزان غلظت قهوه : ندارد
   • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسپرساز نسپرسو اسنزامینی دلونگی با کف شیر ساز Essenza Mini and milk
   اسپرساز نسپرسو اسنزامینی دلونگی با کف شیر ساز Essenza Mini and milk
   ناموجود
   ویژگی ها
   • سیستم کاپوچینوساز : دارد
   • حالت اماده به کار : دارد
   • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
   • قابلیت تولید کف شیر : دارد
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسپرسوساز نسپرسو اسنزا مینی کروپس باکف شیر ساز Essenza Mini and milk
   اسپرسوساز نسپرسو اسنزا مینی کروپس باکف شیر ساز Essenza Mini and milk
   ناموجود
   ویژگی ها
   • سیستم کاپوچینوساز : دارد
   • حالت اماده به کار : دارد
   • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
   • قابلیت تولید کف شیر : دارد
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسپرسوساز نسپرسو پیکسی NESPRESSO Pixie krups
   اسپرسوساز نسپرسو پیکسی NESPRESSO Pixie krups
   ناموجود
   ویژگی ها
   • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
   • حالت اماده به کار : دارد
   • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
   • قابلیت تولید کف شیر :
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسپرسوساز نسپرسو پیکسی NESPRESSO Pixie DeLonghi
   اسپرسوساز نسپرسو پیکسی NESPRESSO Pixie DeLonghi
   ناموجود
   ویژگی ها
   • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
   • حالت اماده به کار : دارد
   • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
   • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
  • فروشنده: پرو فوتو
   اسپرسوساز نسپرسو آتلییر NESPRESSO Atelier
   اسپرسوساز نسپرسو آتلییر NESPRESSO Atelier
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
    • قابلیت تولید کف شیر : دارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو اینیسیا NESPRESSO Inissia
    اسپرسوساز نسپرسو اینیسیا NESPRESSO Inissia
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
    • حالت اماده به کار : ندارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : ندارد
    • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو NESPRESSO Maestria
    اسپرسوساز نسپرسو NESPRESSO Maestria
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
    • قابلیت تولید کف شیر : دارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو سیتز NESPRESSO CiTiz
    اسپرسوساز نسپرسو سیتز NESPRESSO CiTiz
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : ندارد
    • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو مدل Creatista Plus همراه با استیمر برای کف شیر
    اسپرسوساز نسپرسو مدل Creatista Plus همراه با استیمر برای کف شیر
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
    • قابلیت تولید کف شیر : دارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو Lattissima Pro
    اسپرسوساز نسپرسو Lattissima Pro
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
    • قابلیت تولید کف شیر : دارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو اسنزا کروپس Essenza Mini Krups
    اسپرسوساز نسپرسو اسنزا کروپس Essenza Mini Krups
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
    • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو لاتیسیما تاچ جدید مدل Lattissima Touch New EN560
    اسپرسوساز نسپرسو لاتیسیما تاچ جدید مدل Lattissima Touch New EN560
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : دارد
    • قابلیت تولید کف شیر : دارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو اینیسیا NESPRESSO Inissia
    اسپرسوساز نسپرسو اینیسیا NESPRESSO Inissia
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : ندارد
    • حالت اماده به کار : ندارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : ندارد
    • قابلیت تولید کف شیر : ندارد
   • فروشنده: پرو فوتو
    اسپرسوساز نسپرسو لاتیسیما وان Lattissima One
    اسپرسوساز نسپرسو لاتیسیما وان Lattissima One
    ناموجود
    ویژگی ها
    • سیستم کاپوچینوساز : دارد
    • حالت اماده به کار : دارد
    • تنظیم میزان غلظت قهوه : ندارد
    • قابلیت تولید کف شیر : دارد

    جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

    تلاش کنید:

    - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

    - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

   • فروشنده: پرو فوتو
    تخفیف
    {{product.name}}
    {{product.name}}
    {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
    {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
    {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
    {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
    ناموجود
    بزودی
    تماس بگیرید
    ویژگی ها
    • item is not defined : item is not defined
   • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
   • ۱